FAALİYET ALANLARI
YER RADARI (GPR)
Yer radarı, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanstaki elektromanyetik dalgaların yeraltından yansımasının kaydedilmesi ilkesine dayanmaktadır.

Yer radarı, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanstaki elektromanyetik dalgaların yeraltından yansımasının kaydedilmesi ilkesine dayanmaktadır.  Bir yer radarı verici anten, alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçıdan oluşmaktadır. Kullanılan antenler ve seçilen frekanslara göre, araştırma derinliği değişmektedir. Düşük frekanslarda 40 m’ye ulaşan derinlikler ile GHz mertebesinden yüksek frekanslar ile birkaç cm derinlik ve yüksek çözünürlükte inceleme yapılabilmektedir. Frekansla derinlik ters orantılıdır. GPR yöntemi, arkeolojik çalışmlarda tapınak, mezar, duvar, temel ve benzeri tarihi kalıntıların bulunmasında (Saka ve diğ.,2003; Cezar ve diğ., 2001) sıkça kullanılmaktadır.

Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr