SONDAJ İŞLERİ
Zemin ve Etüd Araştırma Sondajları, Maden Sondajları, Su Sondajları ve Jeotermal Sondajları alanında faaliyet gösterilmektedir.
ARAZİ DENEYLERİ
Konik Penetrasyon Testi (CPT), Presiyometre Deneyi, Kazık Yükleme Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi, Kum Konisi Deneyi, Basınçlı Su Testi (BST), Permeabilite deneyleri firmamız tarafından uygulanmaktadır.
ALETSEL GÖZLEM VE ÖLÇME KONTROL
İnklinometre, Piezometre, Ekstansometre, Oturma Kolonları, Çatlak Ölçerler, Eğim Ölçerler, PIT, Ankraj Yükleme Testi, Yük Hücreleri, Basınç Hücreleri, Deplasman Ölçerler
JEOFİZİK ETÜDLER
Sismik Çalışmalar, Elektrik Rezistivite(DES, ERT), Mikrotremör, Radar Çalışmaları, Kuyu İçi Sismik Deneyleri, Kazık Bütünlülük Testi (PIT)
ENJEKSİYON İŞLERİ
Baraj:Perde Ve Kapak Enjeksiyonları, Tünel:Kontak Ve Konsolidasyon Enjeksiyonları, Zemin İyileştirme Enjeksiyonları, Soğutma Borusu Enjeksiyonları
JEOLOJİK HİZMETLERİ
Jeolojik ve Jeoteknik Etüd, Yerleşime Uygunluk Raporları, Derin Kazı Projeleri, Kaya ve Zemin Şev Stabilitesi Heyelan Projeleri, Yüzeysel ve Derin Temel Projeleri, Zemin İyileştirme Projeleri, Donatılı Duvar Projeleri, Hidrojeoloji Raporları, Tünel Projeleri
ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ
Su Muhtevası, Elek Analizi Deneyi, Hidrometre Analizi, Atterberg Limitleri-Rötre Limiti ,Özgül Ağırlık, Modifiye Proktor-Standart Proktor, Konsolidasyon, Kuru Yaş CBR, Uç Eksenli Basınç Direnci (UU), Kesme Kutusu, Serbest Basınç Direnci, Doğal Ve Kuru Birim Hacim Ağırlık
KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ
TTM Test Teknolojileri Merkezi, ISO:9001 belgesine sahip, TURKAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı laboratuvarında teknolojinin en son enstrümanlarını kullanarak sektöre ışık tutmaktadır.
PROJELER
TAMAMLANMIŞ PROJELER
TTM, TURKAK Akreditasyon Belgesini aldı
TTM, TURKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standartlarına göre AB-1236-T Akreditasyon numarasıyla akredite edilmiştir.
Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr