FAALİYET ALANLARI
REZİSTİVİTE (ERT)
Yeraltı yapılarının derinlik ve kalınlıkları ile konumlarını belirlemek amacı ile yapılan jeofizik etüt yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanın Düşey Elektrik Sondaj (DES) yöntemidir. Bu yöntemde yeraltındaki tabakaların derinlikleri özdirenç farklılıklarından faydalanılarak belirlenmeye çalışılır.

Yeraltı yapılarının derinlik ve kalınlıkları ile konumlarını belirlemek amacı ile yapılan jeofizik etüt yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanın Düşey Elektrik Sondaj (DES) yöntemidir. Bu yöntemde yeraltındaki tabakaların derinlikleri özdirenç farklılıklarından faydalanılarak belirlenmeye çalışılır.
Son yıllarda, elektronik ve bilgisayar bileşenlerinin evrimi, bir doğrultu boyunca sondaj-profil ölçüsü almamızı sağlayacak otomatik olarak değiştirilebilen çok-elektrotlu özdirenç ölçü sisteminin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.  Bu şekilde ölçülen görünür özdirenç yapma-kesit verileri, bir ters çözüm algoritması ile yorumlanarak profil boyunca olası belirti yerlerini gösteren özdirenç-derinlik kesitleri elde edilir (Bernard ve diğ., 2004).
Çok-elektrotlu özdirenç sistemi; eşit aralıklı (örneğin 5 m) olarak çakılmış elektrotlar ile bunların bağlantısını sağlayan birçok tel içeren (24, 48, 72, 96, ... tel) bir kablodan oluşur. Özdirenç ölçü aleti içinde, bu elektrotların önceden tanımlanan ölçü alım sıralamasına
göre (akım ve gerilim elektrotlarının belirlenen bir sistemde numaralandırıldığı bir dosya) değiştiren ve saklayan bir hafızası vardır. Akım (A,B) ve gerilim (M,N) elektrotlarının çeşitli kombinasyonları ile karmaşık bir sondaj-profil kesiti, kablonun toplam boyuna bağlı olan en büyük araştırma derinliği ile elde edilir (Bernard ve diğ., 2004).
Yeni geliştirilen çok-elektrotlu cihaz, yeraltısuyu etütlerinde iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) çalışmaların etkisini artırmaktadır. Veri toplamadaki otomatik veri işlem ve verinin ters çözümü, mühendislerin işini kolaylaştırmaktadır.
Çok-elektrotlu yöntemde, ölçüm cihazı bilgisayar kontrollüdür. Tüm elektrotlar tek kablo ile ölçü cihazına bağlandıktan sonra, istenilen elektrot dizilimi için sıralı olarak ölçü alınır. Sonuçta, belli istasyonlarda (noktalarda) ve belli AB/2 değerleri için ölçümü ve doğrudan sondaj-profil ölçüsü alınmış olur. Bu veriler ile yapma kesit elde edilir (Özdemir, 2008).


Kullanılan Ekipman ve Profil Yerleşimi
Arazi etütlerinde 48-60 elektrotlu Geomative GD-10 model çok elektrotlu Rezsitivite/Ip ölçüm cihazı ve kabloları kullanılacaktır. Çalışmalarda güç kaynağı olarak 48 volt 55 amper akü kullanılacaktır. Profillerde seçilen elektrot dizilimi Wenner elektrot dizilim sistemidir. Ölçümlerde 24-48-60 elektrotta belirlenen elektrot aralığı seçilerek istenen uzunluğa bağlı olarak profiller oluşturularak yaklaşık istenen derinliğe kadar veri alınması hedeflenecektir.

Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr