FAALİYET ALANLARI
KUYU İÇİ JEOFİZİĞİ
Bu yöntem bir sondaj kuyusu içerisinde basınç (P) ve kayma (S) dalgası hızlarını ölçmek için kullanılmaktadır.

Bu yöntem bir sondaj kuyusu içerisinde basınç (P) ve kayma (S) dalgası hızlarını ölçmek için kullanılmaktadır. Bu sistemde dalga üreten kaynak ve alıcılar aynı birimde yer almakta ve bu birimin yoğunluğu yaklaşık suyun yoğunluğuna eşit olduğundan kuyu içindeki suda asılı kalmaktadır. Sistemin üst bölümünde, yatay ve düşey bileşenlere sahip iki adet alıcı yer almaktadır. Alt kısmında ise manyetik bir dalga üretme kaynağı ve diğer elemanlar bulunur. Kaynak yatay yönde kuyu duvarına, kuyu içindeki sıvı vasıtasıyla bir basınç uygulamakta ve böylece kaynaktan her yöne dağılan P dalgası ile kuyu boyunca yayılan S dalgası üretilmektedir. Kaynak seviyesinde kuyu duvarında meydana getirilen deformasyonlar ilerleyerek alıcı seviyesine ulaştığında, kuyu içindeki su ile birlikte alıcılar da sarsılmakta ve hareket algılanmaktadır. Yöntem ile alıcılar arasında kalan 1m yüksekliğindeki zemin kolonunun hızı doğrudan elde edilebilmektedir.
Asılı Ps Logging yönteminin uygulaması, bir sondaj kuyusu içerisinde istenilen derinliklerde S ve P dalga kayıtlarının alınmasını içermektedir. Her ölçüm derinliğinde, iki yatay bir düşey bileşende 3 ayrı kayıt alınmaktadır. Kaynak tetikleme sisteminin bir yönde harekete geçirilmesi ile üretilen S dalgası, yakın ve uzak alıcıların yatay bileşenlerinde kaydedilmektedir. Kaynağın ilk hareketin ters yönünde ürettiği dalgalar alıcıların yine aynı bileşenlerinde kayıt edilmekte ve böylece S dalgası ölçümleri tamamlanmış olmaktadır. Kaynak son olarak ilk darbe yönünde tekrar tetiklenmekte ve bu defa alıcıların düşey bileşenlerinde P dalgası kayıtları alınmaktadır.
 

Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr