FAALİYET ALANLARI
KONİK PENETRASYON TESTİ (CPT)
Konik Penetrasyon Deneyi (CPT), konik uçlu donatılmış bir probu, konik ucu aşağı gelecek şekilde, zemine 2cm/s sabit/kontrollü bir hızla batırılması ile gerçekleştirilir. 20 ton kapasiteli hidrolik itme kapasiteli, 2006 model Geomil marka CPT ekipmanımız, yumuşak/gevşek zeminlerden orta katı/sıkı zeminlere kadar farklı özelliklere sahip zeminlerin sınıflandırılmasında ve mekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Deneylerde kullanılan 10 cm2 çaplı prob, 600 apeks açısına sahiptir. Klasik tipte CPT probları iki temel parametre olan uç mukavemeti qc ve çeper sürtünmesi fs değerlerini ölçmektedir. CPTU probları ise ayrıca boşluk suyu basıncını, u2 da ölçerek, efektif gerilmelerin ve parametrelerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Sahada gerçekleştirilecek olan CPTU deneylerinde, zeminde düşey olarak ilerleyen CPTU ile, 1.0cm aralıkla veri almak mümkündür. Ayrıca SCPT probu ile istenilen aralıkta, CPT deneyi esnasında zemin sismik hızları (kayma dalgası hızı ve basınç dalgası hızı) ölçülebilmektedir.

KONİK PENETRASYON DENEYİ (CPT)

Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) yerinde gerçekleştirilen bir saha deneyidir. Zeminlerin geoteknik parametrelerinin ve zemin stratigrafinin elde etmeye yönelik olarak günümüzde CPT deneyi önemli projelerde sıklıkla uygulanmaktadır. İlk kez 1950’li yıllarda, Hollanda’nın Delf kentinde yumuşak zeminlerin mekanik özelliklerin tayininde kullanılmıştır. CPT aynı zamanda Hollanda konisi (Dutch cone) olarak da bilinmektedir. CPT, sahada, yerinde gerçekleştirilen deneyler arasında, dünyaca kabul görmüş, sıklıkla uygulanan bir teknik olup, temel mühendisliği literatüründe geniş yer almaktadır.
CPT, konik uçlu donatılmış bir probu, konik ucu aşağı gelecek şekilde, zemine 2cm/s sabit/kontrollü bir hızla batırılması ile gerçekleştirilir. 20 ton kapasiteli hidrolik itme kapasiteli, Geomil marka CPT ekipmanımız, yumuşak/gevşek zeminlerden orta katı/sıkı zeminlere kadar farklı özelliklere sahip zeminlerin sınıflandırılmasında ve mekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Deneylerde kullanılan 10 cm2 çaplı prob,  60o apeks açısına sahiptir. Klasik tipte CPT probları iki temel parametre olan uç mukavemeti qc ve çeper sürtünmesi fs değerlerini ölçmektedir. Talep edilmesi durumunda, opsiyonel olarak, CPTU probları ise ayrıca boşluk suyu basıncını, u2 da ölçerek, efektif gerilmelerin ve parametrelerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Sahada gerçekleştirilecek olan CPT deneylerinde, zeminde düşey olarak ilerleyen CPT ile, 1.0cm aralıkla veri almak mümkün olup, sondaj kuyularında 1.50m’de bir gerçekleştirilen SPT deneylerine kıyasla çok daha yüksek çözünürlüklü zemin profili elde edilmektedir. 
Elde edilen parametrelerler ile tabaka kalınlıkları hassas bir şekilde tayin edilecektir. Ayrıca elde edilen parametreler, temel zemin parametreleri olup, bu değerlerden iksa projelendirmesinde, taşıma gücü hesaplarında ve kazık kapasite hesaplarında yararlanılabilecektir. Kazık hesaplarında, kazık uç mukavemetini qc, değerinden, kazık çeper sürtünmesini fs değerinden sağlıklı ve hassas bir şekilde hesaplamak mümkün olabilecektir. Elde edilen değerler her CPT konumu için, grafiksel olarak, derinlikle değişen biçimde raporların ilgili kısımlarında görsel olarak sunulacaktır.


Firmamız tarafından uygulanan deney bitirme kriterleri aşağıda sıralanmıştır.

• Uç Mukavemeti yada çevre sürtünme değerinin refü vermesi (Refü değeri derinlik ve verilen yük değeriyle alakalı olarak değişiklik gösterebilir)
• Sapma Açısının 1m’de 1 derece değişiklik göstermesi.
• Sapma Açısının toplamda 6-8 derece mertebelerine ulaşması.
• Cpt Sisteminin maksimum yük kapasitesine ulaşması.
• Cpt Deneyi yapılan kuyunun 3 metre derinlikten daha önce refü değerini karşılaması durumunda deney yeri aynı bölge içerisinde değiştirilerek deney tekrarlanır. Aksi halde 3m den daha derin kuyular Cpt veri raporuna eklenerek hak edişe eklenebilir hale gelmiş sayılır.

 

 

 

 

 

Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr