FAALİYET ALANLARI
İNKLİNOMETRE
Stabil olmayan zeminlerde 0,5 veya 1,0 m aralıklarla yatay deplasmanların tayini, dolayısıyla kayma ekseninin belirlenmesi

İnklinometre ölçümleri, heyelan alanlarında yatay toprak hareketlerinin gözlenmesinde, kayma yüzeylerinin belirlenmesinde, tünel ve kazı yüzeylerindeki deformasyonların belirlenmesinde, dayanma yapıları ve kazıklı istinat yapılarındaki sapmaların belirlenmesinde kullanılır. Inklinometre boruları, dış çapı 89-114 mm olacak şekilde açılmış olan kuyulara yerleştirilir. Sondaj kuyusuna inklinometre borusu yerleştirilirken, kuyuda herhangi bir yıkıntı olmaması için, delgi işlemi tamamen muhafaza borulu, augerli veya bentonitli olarak yapılır. İstenilen derinliğe inildikten sonra inklinometre borularının yerleştirilmesi aşamasına geçilir. Inklinometre borusunun en altta kalacak parçasının içine su ve zemin/kaya girmemesi için alt ucu boru ile ayni malzemeden yapılmış olan alt tıkacı ile kapatılır. Inklinometre yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra enjeksiyonun prizini alması için yaklaşık 5-7 gün arasında bir süre geçmesi beklenir. Sonra sıfır okuması ve daha sonra hareket durumu dikkate alınarak belirli aralıklarla okumalar yapılır. Zemindeki yatay ve düşey deformasyonu gözlemlemede en yaygın olarak kullanılan deneylerden biridir.Yerleştirildikleri sondaj deliğinin eksenine dik yönde oluşan hareketlerin ölçülmesinde kullanılan inklinometreler yardımıyla düşey doğrultudaki deliğin iki tarafında. 10 - 20 derecelik sapmalar ölçülebilmekte, hareketin yeri, büyüklüğü ve yönü saptanabilmektedir.

Uygulama Alanları:
Heyelanlar
Derin Kazılar
İstinat Yapıları
Özel Yapılar; Barajlar, Tüneller, Yol Dolguları vs.
Zemin İyileştirme Projeleri
 

Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr