FAALİYET ALANLARI
BASINÇLI SU TESTİ (BST)
Kaya biriminin geçirimliliğini belirlemek için ise basınçlı su testi deneyleri yapılır. Basınçlı su deneyleri, daima delik veya delik kademesinin yıkanması işleminden sonra yapılır. Deney, koşullara bağlı olarak tek lastikli veya çift lastikli aletle yapılabilir. Deneyde uygun basınca sahip pompalar ve hassas manometreler kullanılır. Deneyler belirlenen kademe aralıkları ile yapılır. Yüksek geçirimliliğe sahip kesimlerde deney zonlarında kademe ralıkları kısa tutulur. Deneye zemini (kayayı)su ile doygun hale getirip lineer su kaçakları sağlandıktan sonra başlanacak ve en az 10 dakika en fazla da 20 dakikalık okumalar yapıldıktan sonra son verilecektir.

Kaya biriminin geçirimliliğini belirlemek için ise basınçlı su testi deneyleri yapılır. Basınçlı su deneyleri, daima delik veya delik kademesinin yıkanması işleminden sonra yapılır. Deney, koşullara bağlı olarak tek lastikli veya çift lastikli aletle yapılabilir. Deneyde uygun basınca sahip pompalar ve hassas manometreler kullanılır. Deneyler belirlenen kademe aralıkları ile yapılır. Yüksek geçirimliliğe sahip kesimlerde deney zonlarında kademe ralıkları kısa tutulur. Deneye zemini (kayayı)su ile doygun hale getirip lineer su kaçakları sağlandıktan sonra başlanacak ve en az 10 dakika en fazla da 20 dakikalık okumalar yapıldıktan sonra son verilecektir.

Kayalarda derinliğe göre değişen aşağıda belirtilen basınçlarda basınçlı su deneyleri (BST) yapılır.

Kuyu Derinliği (m)                                         Uygulanacak Basınç (Atm)
0.00 – 4.00                                                                      2
4.00 – 10.00                                                              2 – 4 – 2
10.00 – 20.00                                                      2 – 4 – 6 – 4 – 2
20.00 – 30.00                                                2 – 4 – 6 – 8 – 6 – 4 – 2
30.00’dan sonra                                     2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2


Su kaçaklarının çok olduğu deney seviyelerinde (basınçlı su deneyinde manometre basıncının yükselmediği hallerde) yükselen en son manometre basıncında 10 dakikalık kaçakların tespiti ile deneye son verilir. Deney sırasında manometre hiç yükselmez ise, kademe boyu, manometre basıncı istenen basınç seviyesinin yarısına çıkıncaya kadar azaltılır.

Deneye başlamadan önce mutlak surette kuyudaki su seviyesi ölçülecektir. Basınçlı su deneyleri, her deney kademesi için ayrı ayrı olmak üzere deney karneleri (BST Deney Formu)  şeklinde tutulur. Söz konusu karneler mutlak surette sondaj numarası, tarih, deney sırasında kontrol bulunup bulunmadığı, sondaj ağız kotu, deney sırası yeraltı su seviyesi, kademe derinlik aralığı, test süresi ve su kaçağı miktarları bilgilerini içerecektir.
Kullanılacak Packerlerin çapı, 36 mm ile 89 mm arasında değişen çapa sahip kuyularda kullanılmak için 30 mm ile 89 mm arasında değişen çaplarda kullanılır.
Paker sisteminin kullanım sıralaması aşağıdaki gibidir;
• Şişirme hortumu şişirme ağzına monte edilmesi,
• Sondaj kuyusunda tüp üzerinde istenilen derinliğe indirilmesi,
• Basınç sabitlenmesi, (ayarlanarak)
• Merkezi paslanmaz çelik tüpten Basınçlı Su Testi (BST)   yapılması,
• Tamamlandığında basınç boşaltılarak indirilmesi
• Ya kuyudan çıkarılır veya farklı bir derinlikte tekrar kurularak yerleştirilmesidir.

  

Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr