FAALİYET ALANLARI
ANKRAJ YÜKLEME TESTİ
Düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı kalıcı emniyete alınması amacıyla yapılan deneylerdir.

Mevcut ankrajlarda yivli (erkek) ankraj kafasını tutmak üzere, tasarlanmış ve özel hazırlanmış yivli (dişi) tutma aparatı ankraj kafasına tutturulur. Bu sistemde mevcut ankraj kafaları tutulur. Bütünlük sağlandıktan sonra  belirtilen dış aparat yerleştirilir. Dış aparatın arkasına ankraj germe pistonu oturtulur ve sistem kilitlenir. Bu sıralı çalışma tamamlandıktan sonra germe işlemi için ünite çalıştırılır. Kademeli olarak pistona yük verilir ve ölçümler ünite üzerindeki manometreden okunarak alınır. Projede belirtilen yüklere kadar germe işlemine kademeli olarak devam edilir.

Burhaniye Mah. 4.Ara Sok. No:18/A Üsküdar İstanbul TÜRKİYE
+90 216 318 18 00
+90 216 318 15 55
iletisim@ttmtest.com.tr